منوی دسته بندی
خرید زغال
نمایندگی عرضه انواع زغال کبابی

نمایندگی عرضه انواع زغال کبابی

نمایندگی عرضه انواع زغال کبابی
زغال یک ماده سبک است که رنگ سیاهی داراست و از سوختن چوب درختان این ماده به دست میاید . زغالها در دسته های متفاوت ایجاد می شود . از گونه های زغال کبابی می توان زغال کبابی کاشان , زغال کبابی فشرده و… را نام برد . از زغالها برای آتش برافروختن به کار گیری می نمایند . زغال کبابی را در هر منطقه از کشور با چوبهای خاصی ساخت می شود و کیفیت یک زغال کبابی عالی از براق بودن آن زغال می توان تشخیص داد .
میزان رطوبت مو جود در گونه های زغال کبابی
میزان رطوبت مو جود در گونه های زغال کبابی اهمیت متعددی دارد . یک زغال کبابی باکیفیت نباید هیچ دودی نماید , نباید خاموش شود , نباید بوی خاصی بدهد , نباید خاکستر متعددی ایجاد نماید و بایستی پرحرارت باشد . امروزه ایجاد زغال به عنوان یکی‌از ماده های مو جود در بازار است که سود فراوانی دارااست عرضه انواع زغال کبابی در بازار در چندین سال اخیر رویش به سزایی داشته است .